Ģitāras spēles nodarbības (otrdienas/piektdienas)

“Jauniešu māja” aicina jauniešus uz ģitāras spēles nodarbībām pie pasniedzēja Bruno Jonasa apgūt instrumenta spēles pamatus

Ģitāras spēles nodarbības notiek otrdienās un piektdienās no plkst. 17.00 līdz 19:00.

Mūzika ir viens no cilvēka pašizpausmes veidiem. Mūzika ļauj izpaust savas emocijas, tas ir veids kā lietderīgi pavadīt brīvo laiku, iegūstot domubiedrus. Mūzika ir veids kā komunicēt ar pasauli, apgūt jaunas iemaņas – attīstīt muzikālo dzirdi, dziedāšanu, instrumentu spēli, ritma izjūtu un spēju sastrādāties ar citiem. Nodarbībās varēs apgūt: 1) Ģitāras spēles tehnikas, mūzikas teorijas pamatus. 2) Sastrādāties grupā ar citiem bērniem un jauniešiem. 3) runāt par un ap mūziku, improvizēt un izpildīt dziesmas. .

Maksa par nodarbībām -  3 EUR.