Improvizācijas teātra nodarbības (pirmdiena/ceturtdiena)

Jauniešu māja piedāvā apmeklēt improvizācijas teātra nodarbības!

Teātra sports ir viena no improvizācijas teātra sastāvdaļām. Nodarbības ir komunikāciju skola, un to veido, pamatojoties uz savstarpēju sapratni, atzīšanu, izpalīdzību un pieņemšanu. Teātra sporta programmas mēŗki ir: 1) uzlabot savstarpējās saskarsmes mākslu; 2) dot iespēju pašizpausties; 3) attīstīt stāstīšanas prasmi, uzdrīkstēšanos, pašvērtību un sevis apzināšanos.