Kontakti

Kungu ielas radošais kvartāls
Adrese: Kungu iela 24, Liepāja, LV-3401 
(ieeja no Bāriņu ielas puses)

Liepājas Latviešu biedrības nams
Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401
www.biedribasnams.lv
Reģ. Nr. 42103027783
Banka: „SEB Banka”, kods: UNLALV2X
Konts: LV22UNLA0050013314481

Kungu ielas kvartāla pagalms

Telpu nomas pieteikuma anketa.

(Juridiskai personai – nosaukums, PVN maksātāja Nr., fiziskai personai – personas kods)
(vārds, uzvārds, ieņemamais amats)
(nosaukums) (konta Nr.) (kods)
(kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis)
skaņas aparatūra
gaismas aparatūra
mikrofoni
multimedijs
tulkošana
podestūra
krēsli
galdi