Muzejpedagoģijas programma - "Zīmējumu un dekoru daudzveidība Royal Delft keramikā"

Arī Liepājas interjera muzejs. Hoijeres kundzes viesu nams šajā mācību gadā piedāvā jaunu muzejpedagoģijas programmu - "Zīmējumu un dekoru daudzveidība Royal Delft keramikā".
Taču vēl bez šīs, aizvien aktuālas un skolēnu grupām pieejamas sekojošas nodarbības :
 
IENĀC VIESU NAMA SAIMNIECES MARGARĒTAS HOIJERES KAMBAROS!
Nodarbības mērķis - iepazīstināt skolēnus ar 17. -18. gs. interjeru, pievēršot uzmanību dažādiem sadzīves priekšmetiem, dekoratīvās un lietišķās mākslas, kā arī amatniecības izpausmēm. Nodarbības laikā ir iespēja uzzināt un klātienē aplūkot baroka laikmeta podiņu krāsnis, restaurācijas laikā atrastos, unikālos sienu gleznojumus, izbūvēto manteļskursteni, izzināt ekspozīcijā aplūkojamos vēsturiskos priekšmetus un mēbeles, un izpētīt vēsturiskos faktus un leģendas par vēsturiskās ēkas Kungu ielā 24 vēsturi un cilvēkiem, kas ēkā saimniekojuši.
 
HERBĀRIJA STUNDA STENDERU APARTAMENTOS
Nodarbība norisinās muzeja 19.-20.gs. mijas ekspozīcijā, jeb Stenderu ģimenes dzīvoklī. Īpaša vērība tiek pievērsta tieši ekspozīcijā redzamajiem ziedu dekoriem, mēģinot izprast ziedu kā dekoru nozīmi, kā arī to pielietojumu interjera noformējumā. Nodarbības noslēgumā iegūtās zināšanas nostiprinātas radošajā darbnīcā, kurā skolēni apgūs iemaņas, veidojot kompozīciju no sausajiem ziediem.
 
DAIĻAMATNIECĪBAS ATSPULGI 17./19.GS. APGAISMES OBJEKTOS
Nodarbības laikā muzejpedagogs dalās stāstos par apgaismes priekšmetu evolūciju, vēršot uzmanību uz daiļamatniecības un dekorativitātes izpausmēm, kas vērojamas interjeros sastopamajās lietās, kā arī iepazīstina ar dzīvesveidu senatnē, kad sveces bija teju vienīgais apgaismes līdzeklis. Nodarbības beigās skolēni tiek aicināti izveidot paši savu apgaismes līdzekli - sveci, kura tiek gatavota no bišu vaska plāksnēm.
 
LIEPĀJAS OSTA LAIKU LOKOS
Liepājas 17.-19.gs. interjera muzeja pirmā stāva ekspozīcijā skolēniem tiek piedāvāta nodarbība, kuras mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar sadzīvi un darbu 17./18.gs. Liepājā, kas daudzējādā ziņā bijusi cieši saistīta arī ar ostas izbūvi un tirdzniecības sakariem ar Eiropu. Teorētiskais izklāsts veidots tā, lai skolēni gūtu priekšstatu kā Liepājas pilsētas attīstīšanās par ostas pilsētu ietekmēja un mainīja tā laika dzīvi pilsētā un sabiedrību kopumā.
❕ Visas nodarbības ir iekļautas programmas Latvijas skolas soma piedāvājumā.❕
Plašāka informācija un iespēja pieteikt skolēnu grupu kādai no nodarbībām, zvanot +371 29605223 vai rakstot inga.ziverte@liepaja.lv.
Plašāk par jaunajām Liepājas muzejs un Liepājas interjera muzejs. Hoijeres kundzes viesu nams muzejpedagoģiskajām nodarbībām Latvijas Radio korespondentes Ingas Ozolas publikācijā:
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/01.10.2023-liepajas-muzejs-piedava-jaunas-muzejpedagogiskas-nodarbibas.a525960/?fbclid=IwAR3NcYX2AlCQn-ki_Wu5g662UtoLPHrrAmd4WEABkmXNIdZVDwf2ztNZlkQ 
Hoijere un Stendera kungs aicina skolēnu grupas!