Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids

Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 2019. gadā

Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 2018. gadā

Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 2017. gadā

Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 2016. gadā

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 2019. gadā

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 2018. gadā

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 2017. gadā

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 2016. gadā

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 2015. gadā

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2019. gadā

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2018. gadā

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2017. gadā

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2016. gadā

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2015. gadā

Zvērināta revidenta nepārbaudīti 2020. gada starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

parskats-par-2020.-gada-6-menesiem.pdf

Zvērināta revidenta nepārbaudīti 2020. gada starpperiodu pārskats par 3 mēnešiem

Zvērināta revidenta nepārbaudīti 2019. gada starpperiodu pārskats par 12 mēnešiem

Zvērināta revidenta nepārbaudīti 2019. gada starpperiodu pārskats par 9 mēnešiem

Zvērināta revidenta nepārbaudīti 2019. gada starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

Zvērināta revidenta nepārbaudīti 2019. gada starpperiodu pārskats par 3 mēnešiem

Zvērināta revidenta nepārbaudīti 2018. gada starpperiodu pārskats par 12 mēnešiem

Zvērināta revidenta nepārbaudīti 2018. gada starpperiodu pārskats par 9 mēnešiem

Zvērināta revidenta nepārbaudīti 2018. gada starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

Zvērināta revidenta nepārbaudīti 2018. gada starpperiodu pārskts par 3 mēnešiem

Zvērināta revidenta nepārbaudīti 2017. gada starpperiodu pārskats par 12 mēnešiem

Zvērināta revidenta nepārbaudīti 2017. gada starpperiodu pārskats par 9 mēnešiem

Zvērināta revidenta nepārbaudīti 2017. gada starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

Zvērināta revidenta nepārbaudīti 2017. gada starpperiodu pārskats par 3 mēnešiem

Zvērināta revidenta nepārbaudīti 2016. gada starpperiodu pārskats par 12 mēnešiem

Zvērināta revidenta nepārbaudīti 2016. gada starpperiodu pārskats par 9 mēnešiem

Zvērināta revidenta nepārbaudīti 2016. gada starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

Zvērināta revidenta nepārbaudīti 2016. gada starpperiodu pārskats par 3 mēnešiem

Zvērināta revidenta nepārbaudīti 2015. gada starpperiodu pārskats par 12 mēnešiem

Zvērināta revidenta nepārbaudīti 2015. gada starpperiodu pārskats par 9 mēnešiem

Zvērināta revidenta nepārbaudīti 2015. gada starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

Zvērināta revidenta pārbaudīts 2019. gada pārskats

revidenta_parbaudits_2019_gada_parskats.pdf

Zvērināta revidenta pārbaudīts 2018. gada pārskats

Zvērināta revidenta pārbaudīts 2017. gada pārskats

Zvērināta revidenta pārbaudīts 2016. gada pārskats

Zvērināta revidenta pārbaudīts 2015. gada pārskats

Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" ir 100% apmērā Liepājas  pilsētas domei piederoša kapitālsabiedrība. SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

Informācija par organizatorisko struktūru

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" nav saņemti ziedojumi (dāvinājumi).

Informācija par iepirkumiem

Skatīt mājaslapas sadaļā "Iepirkumi"

Statūti

Informācija par valdi

Ētikas kodekss

Paziņojums par 28.04.2020. kapitālsabiedrības dalībnieku sapulci

28.04.2020. kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi

Paziņojums par 31.01.2020. kapitālsabiedrības dalībnieku sapulci

31.01.2020. kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi

Atalgojuma politikas principi 2019. gadā

SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” iekšējās trauksmes celšanas sistēma

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" neveic ziedošanu (dāvināšanu).

SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” veiktie pasākumi korupcijas riska mazināšanai, novēršanai


05.06.2019. apstiprināts SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” pretkorupcijas pasākumu plāns 2019.-2023.gadam

Nomas maksas atbrīvojumi vai samazinājumi

SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” piemērotie nomas maksas atbrīvojumi vai samazinājumi sakarā ar COVID-19 no 2020. gada 12. marta līdz 2020. gada 9. jūnijam

covid-19-atlaides.xls

Kungu ielas kvartāla pagalms

Telpu nomas pieteikuma anketa.

(Juridiskai personai – nosaukums, PVN maksātāja Nr., fiziskai personai – personas kods)
(vārds, uzvārds, ieņemamais amats)
(nosaukums) (konta Nr.) (kods)
(kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis)
skaņas aparatūra
gaismas aparatūra
mikrofoni
multimedijs
tulkošana
podestūra
krēsli
galdi